ZREALIZOWANE PROJEKTY PRODUKCJA DOMÓW PREFABRYKOWANYCH - WYCIĄG

Produkcja

 • Optymalizacja kształtowania stanowisk roboczych i przebiegu pracy na prawie każdym stanowisku:
  • Urządznia do produkcji więźb dachowych
  • Atomatyczna produkcja drewnianych ścian ramowych
  • Produkcja ścian
  • Produkcja stropów
  • Maszyny tynkarskie
  • Ładowanie i Transport elementów
  • Montaż domów
  • Roboty wykończeniowe
  • Kładzenie płytek
 • Opracowywanie i wdrażenie systemów planowania wydajności i zdolności wytwórczych w oparciu o wielkości zadane
 • Scalanie różnych miejsc produkcji
 • Opracowanie i wdrożenie różnych systemów wynagradzania w dziedzinie produkcji z uwzględnieniem różnych wielkości zadanych
 • Wypracowywanie i wdrażenie konceptów korzystania z usług innych firm w dziedzinie opracowywania i realizacji zamówień
 • Obniżanie kosztów podwykonawców poprzez optymalizację czynności i procesów u podwykonawców
 • Ustalanie bazy (Benchmarking) czasów wykonywania czynności w dziedzinie administracji, opracowywania zleceń, produkcji, montażu domów. Opracowywanie i wdrażanie posunięć mających na celu zwiększenie wydajności pracy.W związku z dużą ilością wdrożonych projektów w dziedzinie produkcji domów z gotwych (prwefabrykowanych) elementów dysponujemy bogatym materiałem porównawczym

Planowanie fabryk

 • Planowanie wszelkiego rodzaju fabryk gotowych domów z różnych materiałowo różnej zdolności wytwórczej i o różnym stopniu mechanizacji
 • Planowanie dalszego rozwoju fabryk z uwzględnieniem nowych produktów i stopniowego zastępowania technicznie przestarzałego parku maszynowego
 • Planowanie i uruchomienie fabryki domów w Europie Wschodniej produkującej na eskport wraz z przygotowaniem wszystkich procesów organizacyjnych (wybór produktów, konstrukcja, zaopatrzenie, struktura organizacyjna, kalkulacja itp.)
 • Wybór miejsca lokalizacji i rozplanowanie fabryki domów z uwzględnieniem już istniejących i dających się wynająć nieruchomości
 • Planowanie wysokowydajnej lini do produkcji metalowych zlącz do drewna
 • Planowanie zmian w zakresie produkcji ścian i stropów z uwzględnieniem małego budżetu inwestycyjnego
 • Koncepcja i uruchomienie wysokowydajnej lini do produkcji więźb dachowych

Technologia informacji

 • Wybór i wdrażanie różnych programów kalkulacyjnych dla opracowania zamówień i ofert
  • Systemy graficzne
  • Systemy z kompletnymi textami poleceń
  • Systemy do kontrolowania ofert uzupełniających
  • Systemy wewnętrzne i systemy przystosowane bezpośrednio do praktyki w produkcji
 • Opracowanie i wdrażanie systemów pzwalajacych na kompleksowe planowanie i sterowanie wszystkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi aktywnościami od przyjęcia oferty do montażu domu włącznie ze stworzeniem DV - koncepcji i koordynacji z producentem oprogramowania
 • Wybór i pomoc w wdrażaniu planowania i programowania elementów dla szybkiej komunikacji z różnymi kompleksowymi maszynami w produkcji
 • Opracowanie koncepcji, wybór i wdrażenie komputerowych systemów dla optymalnej gospodarki materiałowej przy udziale różnego oprogramowania
 • Optymalizacja procesów z zakresu gospodarki materiałowej, kalkulacji, opracowania ofert itp. ( analiza, przygotowanie opisu zakresu wymagań i oczekiwań dotyczących eksploatacji urządzeń i oprogramowania, pomoc przy przechodzeniu na nowy system)

Organizacja

 • Realizacja kompleksowych projektów mających na celu redukcję kosztów
 • Wypracowanie natychmiastowych posunięć dla zapewnienia kontynuacji dalszej działalności przedsiębiorstw<
 • Scalanie przedsiębiorstw<
 • Reorganizacja opracowywania ofert przez redukcję standartowych połączeń i przechodzenie z rozwiązań cząstkowych na rozwiązania całościowe
 • Optymalizacja struktur kierownczych i organizacja przebiegu działalności produkcyjnej
 • Doszkalanie kadry kierowniczej
 • Stworzenie i rozszerzenia systemu sprawozdawczości i systemów wielkości zadanych