ZREALIZOWANE PROJEKY PRZEMYSŁ MEBLARSKI - WYCIĄG

Produkcja

 • Optymalizacja procesów produkcji i kształtowania stanowisk pracy w stosunku do wszystkich miejsc pracy w produkcji mebli kuchennnych
 • Restrukturyzacja montażu końcowego łącznie z nową koncepcją sterowania produkcji i czynności w produkcji elementów
 • Obniżanie kosztów zakupu usług i świadczeń ze strony kooperantów i pod wykonawców poprzez optymalizację procesów, ustalenie czasów obróbki u kooperantów oraz ponowne ustalenie bazy rozliczeniowej
 • Ustalanie bazy (Benchmarking) czasów zasadniczych w różnych procesach technologicznych przy produkcji mebli
 • Konstrukcja i wprowadzenie stanowiska dyspozytorskiego przy produkcji elementów
 • Ustalenie i wprowadzenie czasów zadanych dla prawie wszystkich procesów produkcji mebli kuchennnych, między innymi dla polskich producentów kuchni, przy różnych metodach produkcji

Planowanie fabryk

 • Planowanie fabryk produkujących meble, m. in. w Europie Wschodniej, łącznie z z układami sterowania, na produkcję 700 - 6000 szafek dziennie
 • Planowanie dalszego rozwoju z uwzględnieniem wymiany istniejących linii montażowych dla mebli kuchennych, na około 6.000 szafek dziennie
 • Planowanie różnych linii montażowych dla produkcji szafek wiszących, szafek bocznych, szafek dolnych i szafek specjalnych
 • Planowanie linii montażowych i pakujących dla szafek rozmontowanych
 • Badanie różnych systemów transportu, sortowania i składowania w celu powiązania wysokosprawnych linii montażowych do wysyłką towaru
 • Planowanie wysoko zmechanizowanej produkcji kuchennych płyt roboczych łącznie z optymalizacją przykroju i automatycznym składowaniem pozostałego materiału

Technologia informacji

 • Optymalizacja procesów wspomaganych komputerowo w gospodarce materiałowej, opracowywaniu zamówień, wysyłce itp. (analiza, przygotowanie opisu zakresu wymagań i oczekiwań dotyczących eksploatacji urządzeń, pomoc przy przestawianiu na nowy system)
 • Wybór i wprowadzenie systemu konstrukcyjnego z połączeniem banku danych do różnych maszyn i urządzeń
 • Opracowanie koncepcji i wdrożenie stanowiska rozrządczego w dziedzinie produkcji elementów konstrukcyjnych
 • Analiza procesów przy opracowywaniu zamówień i formułowaniu rozwiązań dla optamalnego dopasowania organizacji i uzupełnienia poszczególnych programów przetwarzania danych
 • Opracowanie opartego na formułach systemu kalkulacji dla produkcji elementów konstrukcji
 • Opracowanie koncepcji, wybór i wdrożenie systemów sterowania produkcją okłdzin meblowych (okłdzin powleczonych folią, okłdzin drewnianych, okłdzin polakierowanych) wraz z podłączeniem do systemów przetwarzania danych

Organizacja

 • Doszkalanie kadr kierowniczych
 • Stworzenie i rozszerzenie systemu sprawozdawczości i systemów wielkości zadanych
 • Stworzenie i wdrożenie nowych struktur organizacyjnych w zakładzie
 • Podnoszenie wydajności oraz obniżanie udziału procentowego usterek poprzez restrukturyzację realizacji zleceń
 • Przygotowanie i wspieranie przemiany pokoleń i wymiany pracowników na różnych poziomach hierarchii
 • Opracowanie systemu premiowania opartego na wydajności pracy